Dodanie tovaru

O tom, že vybavená objednávka bola odovzdaná prepravcovi, alebo je pripravená na osobný odber v našom kamennom obchode, predávajúci informuje kupujúceho e-mailom. Kupujúci je povinný prevziať tovar v dohodnutom mieste a čase osobne, alebo zabezpečiť jeho prevzatie. Spolu s tovarom sa kupujúcemu zasiela účtovný doklad (faktúra), ktorý zároveň slúži aj ako záručný list.

Záväzok dodať tovar je splnený odovzdaním tovaru zákazníkovi resp. oprávnenej osobe uvedenej v objednávke alebo jeho odovzdaním prvému prepravcovi na prepravu. Záväzok dodať tovar sa považuje za splnený aj v prípade, ak zákazník neprevezme tovar v dohodnutom čase a na dohodnutom mieste, resp. odmietne tovar prevziať. V prípade, ak si kupujúci tovar neprevezme a tovar sa predávajúcemu vráti späť, má predávajúci právo od kúpnej zmluvy odstúpiť a od zákazníka požadovať náhradu nákladov spojených s vrátením tovaru (poštovné súvisiace so spätným zaslaním tovaru). Opätovné doručenie zásielky je možné len po vzájomnej dohode.

1. Osobný odber

Objednaný tovar (označený v čase objednávky ako „Dostupný“, resp. „Skladom“) si môže kupujúci vyzdvihnúť osobne nasledujúci pracovný deň po uskutočnení objednávky. Urobiť tak môže na pobočke JAGERLAND, Bojnická cesta 45D,v Prievidzi a to počas otváracích hodín prevádzky, t.j.: Po – Pi: 9:00 – 18:00 hod. a So: 9:30 – 13:00 hod.

Dodacia lehota: 1 deň

2. Doručenie kuriérom

Poštovné, ak nebude uvedené inak, je účtované vo výške 4,9 €. Cena nezahŕňa žiadne ďalšie služby.

Pokiaľ je balík viditeľne poškodený, alebo ak je porušená ochranná páska, je kupujúci povinný uplatniť reklamáciu priamo u prepravcu a má právo doručenú zásielku neprevziať. Za škody vzniknuté pri preprave nenesie predávajúci žiadnu zodpovednosť.

Predávajúci v žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú doručovateľom (Slovenská pošta, kuriér), alebo nesprávne udanou adresou prijímateľa. Prevzatím tovaru prechádza na zákazníka rovnako nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia.

Dodacia lehota: 1-3 dni

3. Doručenie slovenskou poštou

Poštovné, ak nebude uvedené inak, je účtované vo výške 3,9 €. Pri dobierke +0,7 € k cene poštovného. Cena nezahŕňa žiadne ďalšie služby.

Dodacia lehota: 2 dni

Expedičné poplatky

Doprava Konečná cena poštovného (s DPH)
Osobný odber v Prievidzi – platba pri prevzatí ZADARMO
Osobný odber v Prievidzi – platba vopred ZADARMO
Balík II. triedy (Slov.pošta) – platba vopred 3,9 €
Balík II. triedy (Slov.pošta) – dobierka +0,7 € k cene poštovného

4. Doručenie CZ (Slovenskou poštou)

Poštovné do Českej republiky je účtované jednotne vo výške 11 €. Vyexpedovanie tovaru je možné až po úhrade objednávky. To znamená, že pri zahraničných objednávkach z Čiech akceptujeme len platbu vopred-prevodom na účet.

Dodacia lehota: 5-7 dní